Bild på Gunilla Kvist

Invigorators verksamheter:

Även om dessa fyra områden, vid en första anblick, kan tyckas vara långt ifrån varandra så är den röda tråden tydlig, individens potential. Vad som får oss att göra det vi gör, vad vi kan uppnå och lösa, om vi har de rätta verktygen.

"Invigorator" kommer från engelskan och betyder den som ingjuter mod, energi och styrka. Namnet passar ett företag som arbetar med individen i centrum, oavsett om det handlar om enskilda personer eller hela organisationer.

Invigorator AB finns i Stockholm (Österskär), vid randen av Östersjön och Stockholms skärgård.

För mer information om respektive verksamhetsområde besök de separata sidorna för projektledning, handledning, samtal, sorgbearbetning och jobbcoachning. För att kontakta oss kan du använda kontaktsidan, eller varför inte slå en signal..?

Svenska, Teckenspråk och Engelska fungerar bra i kontakter med oss.

RSS Logo RSS Nyhetsflöde