Handledning / Anhörigstöd

Bild på man med kompass i handenHar du precis blivit förälder till ett barn med en diagnos och kanske med flerfunktionsnedsättningar? Många frågor dyker då upp, som t.ex:

Givetvis kan också vuxna drabbas, man talar då om förvärvade funktionsnedsättningar. Situationen är annorlunda men det finns många beröringspunkter.

Frågorna i båda dessa situationer är många och svaren finns inte alltid. När en nära anhörig drabbas av sjukdom eller en funktionsnedsättning sätts familjen under stor press, tidigare roller förändras och andra/nya förhållningssätt behöver skapas. Reaktioner behöver tas om hand och en ny vardag ska omformas utifrån nya omständigheter.

Vi på Invigorator AB kan lotsa dig genom samhällets stödinsatser, lyssna och stödja dig att strukturera och hantera dina frågor, ditt nya ansvar, din oro och frustration. Viktigast av allt är kanske att vi har personliga erfarenheter av vad vi pratar om!

Invigorator AB kan även erbjuda handledning och anhörigstöd på teckenspråk.