Gunilla KvistBild på Gunilla Kvist

Jag har en gedigen och mångsidig erfarenhet av interkulturell kommunikation, ledning, projektledning och verksamhetsutveckling. Under de senaste 20 åren har jag initierat, utvecklat och ansvarat för ett antal verksamheter och projekt inom kommun, näringsliv och skolvärlden.

Har internationell erfarenhet och vana att arbeta i en kontext av mångfald. Har bott och verkat i länder som USA, England, Island och Kambodja. Jag är utbildad inom beteendevetenskap, internationell pedagogik,  projektledning och KBT samt är även certifierad i sorgbearbetning av olika förluster. 

Min förståelse är djup för de möjligheter och problem som gruppdynamik och grupptillhörighet kan skapa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Jag är fascinerad av kulturmöten och potentialen som finns i dessa möten, när rätt förutsättningar skapas.

Har arbetat med utredningsuppdrag och utbildningsfrågor och är väl förtrogen med de olika stödinsatser som samhället erbjuder. Jag har även goda kunskaper om arbete med personer i utsatta situationer och lång erfarenhet av att arbeta med och för personer som har funktionsnedsättningar.

Mina kunskaper inom handikappområdet är omfattande, har själv en dotter med ett medfött syndrom och har arbetat professionellt med tillgänglighets- och bemötandefrågor för och med personer med olika funktionsnedsättningar. Jag har startat en Folkhögskola i Stockholm för målgruppen vuxna personer som kommunicerar på teckenspråk eller använder andra alternativa kommunnikatonsätt. Där jobbade jag både som platschef och senare som rektor.

Har ett socialt patos och en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till lika behandling som jag alltid burit med mig.

Jag är intresserad av filosofi, samhällsfrågor, förändring, människans vilja till utveckling och har ett affärsmässigt perspektiv.

Som projektledare, utredare och skolledare har det viktigaste redskapet varit kommunikation, internt såväl som externt. Att samtala, förstå och vara nyfiken, är ledord i mitt liv, både i arbetet och privat.

Ladda ner samlat dokument med CV, Tjänstgöringsintyg/Intyg och Kvalifikationer (27MB).

Ladda ner samlat dokument (lägre kvalitet) CV, Tjänstgöringsintyg/Intyg och Kvalifikationer (11MB)