Projektledning

Bild på fyra pusselbitar som är ihopsattaHar du en idé som du vill pröva i form av ett projekt?

Invigorator AB har omfattande erfarenhet av projektledning i projektets samtliga faser. Från idé till utveckling, genomförande, förvaltning, avslutning, implementering och utvärdering. Hör gärna av dig så kan vi diskutera idéer och bistå med att ta fram projektplan med tillhörande budget. Vi kan agera projektledare eller stödja er organisation under projektets alla spännande faser.

Pågående/avslutade projekt:

Invigorator AB har vunnit upphandlingen av en delutvärdering av KNUT-projektet. Projektet drivs av kommunerna Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje samt Sveriges Kommuner och Landsting. Under 2012 deltar även Nacka, Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm stad och Värmdö.

Invigorator AB förstärker projektledningen i Distinkt Dam, ett unikt affärsutvecklingsprogram för kvinnor som är entreprenörer inom kreativa, kulturella och gröna näringar. Distinkt Dam nominerades till "Ullbagge 2011" som årets jämställdhetssatsning på landsbygden.

Invigorator AB deltar i processen/utvecklingen när Länsstyrelsen tar över PTS (Post- och telestyrelsens) ansvar för att tillhandahålla grundläggande betaltjänster i Stockholms skärgård. Tjänsterna omfattar såväl betalningar av räkningar/fakturor som kontanthantering.

Invigorator AB har fått i uppdrag av MoGård koncernen att starta upp en gymnasiesärskola i Stockholm för personer som kommunicerar på teckenspråk eller andra alternativa kommunikationssätt. Skolan skall vara i drift höstterminen 2013.

Organisationsutveckling

Vi på Invigorator AB har stor erfarenhet av förändringsarbete och organisationsutveckling som berör individ, grupp och företag.

Vi stödjer dig i förändringsarbetet som kan beröra den enskilda individen, en enhet eller hela företaget/arbetsplatsen, eller då det handlar om att implementera nya arbetssätt och rutiner, att slå ihop två avdelningar eller införa en ny policy.

Invigorator AB kan vid organisationsutveckling hantera den interna så väl som den externa kommunikationen, personalgruppens arbetsmiljö och välbefinnande.