Sorgbearbetning

Bild på sorgsen kvinna vid fönsterInvigorator AB erbjuder sorgbearbetning i Åkersberga. Vi arbetar i enlighet med riktlinjerna från Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Sorg brukar förknippas med förlusten av en nära anhörig, men sorg känner vi också i andra sammanhang som:

Sorg är en helt naturlig reaktion men ibland kan man fastna. Sorgen kan också innehålla ilska och andra starka känslor som kan kännas förbjudna eller svåra att hantera.

Andra vanliga sorgreaktioner är:

TextMedan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i
okunskap och rädsla. Man vet inte vad man säga, man undviker ämnet, eller så kanske man intellektualiserar och ger råd som är mycket svåra att följa. Risken finns att den sörjande till slut börjar hålla masken och säga att allt är bra.

För att få tillfälliga lättnader använder en del beteenden som normalt är ofarliga, men som om de uppträder av fel anledning, kan få en negativ inverkan på den sörjande. Några exempel är:

Tiden brukar ofta ses som en viktig faktor i läkningsprocessen, men det är viktigare hur vi bearbetar sorgen än hur lång tid det gått sedan förlusten. Det finns exempel på människor som sörjt i 20-30 år och där resultatet endast blivit att sorgen fördjupats.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster.
Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och kan känna frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, vilket ger ny energi och livslust.

Invigorator arbetar med en metod från Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Metoden är uppbyggd som en kurs. Det du lär dig hjälper dig inte bara att hantera din pågående sorg utan ger dig också verktyg för att hantera svårigheter i framtiden.

Se även artikel i tidningen Kanalen nr. 38 18/9 2012 och Föräldrakraft nr. 5 2013.

Nka:s (Nationell kompetenscentrum för anhöriga) hemsida har en artikel om mitt arbete arbete med föräldrar till funktionsnedsatta barn..

Vi erbjuder sorgbearbetning både i grupp och individuellt.

För grupper gäller följande:

För individuell sorgbearbetning gäller följande:

Använd kontaktsidan för att anmäla ditt intresse och få mer information om tider och platser.

Här finner du också en artikel om mig och sorgbearbetning.

Invigorator AB erbjuder även den unika tjänsten sorgbearbetning på teckenspråk för döva och hörselskadade.